03-04-05

In memoriam: Johannes Paulus II


[buitenland] Het is uiteindelijk gebeurd: Paus Johannes Paulus II is (bij dit schrijven) één uur en veertig minuten geleden overleden. De pausdood is alvast een unicum in mijn leven; hij was al vijf en een halve maand paus toen ik ter aarde verscheen. Een tijdje geleden, bij de dood van Yasser Arafat, schreef ik hier op peterNET dat de Palestijn de persoon was die ik in heel mijn leven het meest op TV gezien had. Ik moet mijn mening herzien: Johannes Paulus II staat op die plaats, Arafat neemt een eerbare tweede plaats in op het podium.
Anyway, de overleden paus zal ons altijd wel een dubbel gevoel blijven geven. Johannes Paulus II leidde een dubbel leven: zowel op religieus als op politiek vlak heeft hij de laatste zesentwintig jaar een enorme impact gehad. Gehard door het nazisme en communisme in Polen heeft hij alles in het werk gesteld om zijn land en bij uitbreiding gans Oost-Europa van het rode juk te bevrijden. Johannes Paulus heeft hier een enorme impuls aan gegeven. Zijn openlijke steun aan de interne oppositie in Polen voorkwam dat Jaruzelski's staatsgreep tot stalinistische toestanden leidde. Dat hij ook in Moskou en omgeving als gevaarlijk beschouwd werd weerspiegeld door de aanslag op zijn persoon in 1981. Zijn politiek handelen bleef niet enkel beperkt tot Europa: ook in andere delen van de wereld manifesteerde hij zijn afkeer van het rode gevaar. Zijn uitstraling deed menig wereldlijke vorst bibberen...
Maar er is een keerzijde aan de medaille. Ik vind het betreurenswaardig dat zo'n groot figuur op religieus vlak zo'n conservatieve politiek gevoerd heeft. Zijn denkbeelden en oekazen tegen anticonceptie, abortus én vrouwen in de kerk zorgden ervoor dat velen afhaakten.
Hoe moet het nu verder? Ik ben nu niet de meest geplaatste persoon om over religieuze zaken een uitspraak te doen, maar zou het bijzonder jammer vinden moest die conservatieve politiek verder gezet worden. Het instituut Kerk, los van de dogma's en spirituele onderbouw, levert bijzonder waardevol werk af. Vele mensen worden erdoor gemotiveerd om zich in te zetten voor de ander. Heel veel van haar randorganisaties zorgen ervoor dat miljoenen mensen die het nodig hebben ondersteund worden. Het zou erg zijn moesten zovele mensen die zich willen engageren voor de goede zaak uitgesloten blijven van verantwoordelijkheden. Geef vrouwen dus onmiddellijk meer taken in de Kerk, want ze verdienen het.
Het valt af te wachten wie zijn opvolger wordt nu de Heilige Stoel vacant is. Misschien eens iemand uit Afrika of Latijns-Amerika? Het zou de universele boodschap van de Kerk kracht bijzetten. Een Italiaan is wel makkelijker te "controleren", maar een gebrek aan durf van de volgende Kerkvorst zou, om het in hun termen te zeggen, wel eens tot een fatale exodus kunnen leiden.

00:03 Gepost door peterNET | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.